Chính sách bảo mật

https://congdonganh.vn/ luôn coi trọng và nghiệm túc trong việc bảo mật quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập cá nhân

Việc thu thập dữ liệu cá nhân trên trang congdonganh.vn chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ,… Đây là các thông tin mà chúng tôi cần bạn cung cấp khi gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi.

Bạn sẽ cầm tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cộng Đồng Ảnh Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lạm dụng, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2 . Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp để:

  • Cung cấp những thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có
  • Gửi email thông báo cho bạn những bài viết mới nhất trên website
  • Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng  ngoài mục đích xác nhận và liên hệ khi cần thiết.
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp yêu cầu cung cấp thông tin của bạn để phục vụ cho mục đích điều tra.

3. Thời gian lưu trữ thông tin của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ . Còn lại trong những trường hợp khác thông tin của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://congdonganh.vn

4. Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin cá nhân

Cộng Đồng Ảnh Việt Nam

Địa chỉ: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0983434211

Email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn trên https://congdonganh.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://congdonganh.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác khi chưa được sự đồng ý từ bạn.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của chúng tôi bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, https://congdonganh.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo tới bạn.